Wat te denken over de economische schok die COVID-19 veroorzaakt?

Meneer Knoop is een Nederlander. Hij is 75 en heeft het één en ander meegemaakt. Maar veel ook niet: geen oorlog, geen wereldoorlog, geen economische, geen sociaal/culturele, geen infrastructurele en ook geen politieke meltdown. Nederland is in de afgelopen 75 jaar vrij gebleven van wat bijna overal elders wel gebeurde. Op dit moment, in week 17 van de mondiale COVID-19 pandemie (en in week 8 van de locale Nederlandse COVID-19 epidemie) vallen de deskundigen over elkaar heen met uiteenlopende opvattingen over alles. We mogen ons gelukkig prijzen met een prudente regering die aan wetenschap belang hecht bij haar politieke afwegingen. Maar of en hoe en tot hoelang de bezwaren van onze door en door verwende cultuur zich zullen laten beteugelen weet niemand. Dat de economie en vooral enkele economische broodje aapverhalen daarbij van betekenis zullen zijn ligt voor de hand.

Eén van de weinigen die ik daarbij geneigd ben te vertrouwen is J Doyne Farmer, een Amerikaanse ingenieur die in Oxford een team leidt dat dataverzamelingen aanlegt en netwerkmodellen bouwt om er simulaties mee uit te voeren om een indruk te krijgen van wat hun theorieën voorstellen. Dat hij daarmee vorderingen boekt laat hij hier horen en zien. Aanbevolen.