Wat ik niet wil zien (India etc.)

door

in

Wat ik niet wil zien is hoe de dingen in India nu uit de hand lopen. Maar ze gebeuren. Ik geef er drie beelden van, de dato 8, 15 en 21 april 2021. Een spanne van 13 dagen. Alleen in het midden zijn de dodentallen per miljoen inwoners.

Het aantal doden per dag is in die 13 dagen gestegen van 580 naar 1500. India zit in een exponentiële fase, nadat de eerste golf bedwongen leek in februari 2021. Toen is het gevoel ingedaald (niet beteugeld door de houdingen van Trump, Bolsonaro en andere Willem Engel-achtigen) dat het allemaal wel meeviel met COVID, en is men massaal de Ganges ingedoken.

De in flessen getemde zuurstof raakt inmiddels op. De Ic-bedden ook. Chaos.

Wat ik dus niet wil zien is hoe de dingen die in India nu uit de hand lopen ook hier gaan gebeuren. Bijvoorbeeld als de beweging van Willem Engel politiek gewicht zou krijgen in het spoor van de morele kaalslag waartoe het kamerbreed instorten van een ten diepste schijnheilig regime als het onze zijn intellectueel, ideologisch en politiek slecht voorbereide bevolking vandaag de dag kan (als in zou kunnen) aanzetten.

Voorbeelden daarvan hebben we onder meer kunnen zien aan het einde van Tsaristisch Rusland, de Weimar republiek en de tweede Chinees-Japanse oorlog.

Een probleem is misschien dat bijna niemand onder de 50 meer weet wat daarmee zou kunnen zijn bedoeld.