Waar gaat het over?

door

in

Elders staat: meneer Knoop merkt niet geheel terzijde op dat het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus vaak uitkomt bij een beweging in de richting van een bosbrand-architectuur. Dat stukgaat over de betekenis van de architectuur van netwerken. Bij bosbranden wordt dat bepaal door de afstand tussen bomen. Een netwerk kan worden gevormd door te volgen hoe het vuur van de brand van boom tot boom springt. Een netwerk kan ook worden gevormd door de voorspelling over hoe het vuur van boom tot boom zal springen. Die voorspelling gaat over vuur. En bij het gebruik ervan in werkelijke situaties zal blijken dat niet alleen de afstand een rol speelt. Ook de wind, natuurlijk, en de droogte hebben invloed. Maar de bosbrandse architectuur wordt gekenmerkt door statische actoren die, zij het onder condities die verschillen veroorzaken, alleen over een beperkte afstand elkaar kunnen besmetten.

Die architectuur heeft eigenschappen die soms goed en soms slecht uitkomen. Dan kun je het bosbrand-netwerk te beïnvloeden. Bij brand (je wilt dit bestrijden) door aanleggen van brandgangen en het verwijderen van enkele bomen totdat de andere ver genoeg uit elkaar staan. Maar bij festivals (sociale hypes waarvan je het vuur juist wilt aanjagen) doe je het omgekeerde. Het coronavirus zoekt om te overleven naar mensen die dicht op elkaar staan en de bestuurder die de pandemie wil bestrijden zoekt naar regels die sociale distantie bevorderen. Het kennen van de bijbehorende netwerkarchitectuur is in beide gevallen nuttig.

En het is goed om de werking van beide architecturen te doorgronden. De logistieke architectuur is efficiënt en leidt tot knooppunten die vaak hubs worden genoemd. Als je de verspreiding van het virus wilt bevorderen gaat dat het beste via het luchtverkeer dat uitermate efficiënt is en duidelijke hubs kent Die hubs zijn goed voor het virus omdat de reislust van zijn drager ze gebruikt om ergens efficiënt te komen. De bestrijding van het virus kan dan geholpen zijn door de luchtvaart lam te leggen.

Maar het gebruik van die kennis heeft economische, sociale en politieke gevolgen. En die lijken het bereiken van overeenstemming over waar een balans kan worden gevonden te bemoeilijken. Europa probeert daar iets aan te doen.