Meteen naar de inhoud

Vereisten voor een model-Leviathan

  • motto

Uit de samenvatting valt een beeld te lezen van waaraan een Leviathan-spel moet voldoen.

Vereisten voor sommige agenten

We hebben individuen nodig die samen een stuk land bewonen en die al dan niet jurisdictie creëren of afschaffen. Individuen moeten daarom een ​​overeenkomst kunnen (weigeren) aan te gaan waarin een soeverein (individu of instelling) wordt aangewezen die de wetten maakt en handhaaft.

Individuen moeten de vrijheid (en dus het vermogen) hebben om groepen te vormen, zich erbij te voegen en ze te verlaten — en om er status in te verwerven.

Individuen moeten de vrijheid hebben om angst voor willekeurig geweld te ervaren in de jurisdictie (of situatie) waarin ze leven, in relatie tot de doeltreffendheid van de wetten (en de handhavingspraktijk), en om veiligheid te verkrijgen als (of in de schaduw van) een soevereine wetgever.

Individuen moeten de vrijheid hebben om kapitaal op te bouwen door hun talenten om te zetten in producten en er geld mee te verdienen op de markt.

Individuen moeten de vrijheid hebben om kennis op te doen door deel te nemen aan onderwijs en onderzoek en door ervaringen uit het echte leven op te verwerken.

Individuen moeten de vrijheid hebben om hun wijsheid toe te passen (dat wil zeggen om de verwachte dynamiek in hun vermogen te bepalen door die in hun status, veiligheid, kapitaal en kennis te combineren) bij het kiezen van een gedragsoptie in een situatie.

Vereisten voor (sommige delen van) het spel

We hebben ideeën nodig over hoe vaak wie contact opneemt met wie en wat voor soort transacties ze uitvoeren en hoe die hun vermogen op welk moment en onder welke voorwaarden veranderen. Te implementeren in regels.

Dan hebben we regels nodig over wat de voorwaarden zijn om van een rechtsgebied een staat van oorlog tegen iedereen te maken. Waarschijnlijk moeten ze worden verbonden met door de gebruiker te definiëren parameterinstellingen.

Gezien de aard van ABSM-projecten, moet de game de mogelijkheden (en de gebruiker de vrijheid) hebben om meerdere runs op te slaan, opnieuw af te spelen en te loggen met een vaste set parameterinstellingen (bijvoorbeeld voor verdere verwerking met R).

Voordat we verder gaan, proberen we het spel zoals hier gespecificeerd en, als we iets operationeel krijgen, om uit te zoeken hoe we het kunnen kalibreren en wat we er verder mee kunnen doen.

Tags: