Tag: ECPR2020

 • Spelen met werelden

  door

  in

  Als we dan zo nodig met speelgoedwerelden willen spelen om te zien of we de ‘natuurlijke toestand’ van Hobbes kunnen nabootsen is het goed te bezien of onze ambities op hindernissen stuiten dacht meneer Sum. Ik begin te laten zien hoe ik te werk ging. Ik begon met een geografisch gebied te kiezen dat is…

 • Een hypothese

  door

  in

  Meneer Knoop vat samen wat hij uit de besmettings-, overlijdens-, en reproductiegetallen heeft durven afleiden. Er van uitgaande dat er iets als gemiddelde incubatietijden en gemiddelde duren van fataal verlopende ziekbedden bestaan wordt het de vraag hoe die te schatten. Bij een enkele blik op het plaatje van fase 1 voor Nederland valt op dat…

 • Achter het reproductiegetal

  door

  in

  Tot zover heb ik zoveel mogelijk inzicht ontleend aan twee reeksen van simpele getallen dacht meneer Knoop, de wekelijkse aantallen COVID-besmettingen en de wekelijkse aantallen COVID-doden. Ik kopieerde ze van de databanken die onmiddellijk werden ingericht zodra het duidelijk was geworden hoe het virus om zich heen greep en huishield. Het begon in Wuhan in…

 • Vereisten voor een model-Leviathan

  door

  in

  Uit de samenvatting valt een beeld te lezen van waaraan een Leviathan-spel moet voldoen. Vereisten voor sommige agenten We hebben individuen nodig die samen een stuk land bewonen en die al dan niet jurisdictie creëren of afschaffen. Individuen moeten daarom een ​​overeenkomst kunnen (weigeren) aan te gaan waarin een soeverein (individu of instelling) wordt aangewezen…

 • Het modelleren van de “Natuurlijke Toestand”

  door

  in

  Leviathan van Hobbes is geschreven in losse paragrafen. Hoofdstukken XIII (van de natuurlijke toestand van de mensheid, wat betreft hun geluk en ellende) & XIV (van de eerste en tweede natuurwetten en van contracten) hebben alle informatie die nodig is om die natuurlijke toestand te modelleren in een agent-gebaseerd systeem dat het gedrag dat Hobbes…

 • Hobbes, Hofstadter, Feyerabend

  door

  in

  Een uitzonderlijk gezelschap. Knoop zet ze naast elkaar om zijn ABSM-benadering in een minuut te kunnen neerzetten. Hobbes omdat die de gedragsbiologische wetenschap ziet als de verzameling van reproduceerbare (aantoonbaar mogelijke) resultaten van geldig werken (redeneren) met en over waarneembare situaties, dit alles op basis van fundamentele gedragswetten. Hier legt Hobbes een verband met Euclides…

 • Civiele- en natuurwetenschap

  door

  in

  Eerder schreven we “[…] is er ook voor ABMS als onderzoeksmethode geen bepaalbare plaats wanneer die tot wasdom moet komen in ‘such a condition.’ […] Voor ABMS zou dat betekenen dat die in een toestand van methodologische chaos van de grond moet komen, een algemene toestand van vrij worstelen tussen de andere onderzoeksmethoden die zich…

 • ABMS voor onderzoek van politieke processen

  door

  in

  Dit is onderdeel van een bijdrage aan Sectie 63 van de ECPR 2020-conferentie. Qua COVID-19 pandemie is de conferentie (gepland in Innsbruck) een ‘webding’ geworden. Sectie 63 adresseert de dynamiek van politieke bewegingen en dus ook de onderzoeksmethoden die daarbij horen. Onze aanname is dat operationele staatsstructuren (soevereine jurisdicties) gegroepeerde politieke bewegingen (instituties) zijn die…

 • Agent-gebaseerde modellering voor toepassing in de politieke cultuurtheorie

  door

  in

  [ECPR2020 abstract] Sectie 63 van de ECPR 2020-conferentie is gericht op het beschouwen van politiek (structuur, werking en dynamiek van de staat) vanuit het perspectief van de politieke cultuurtheorie (gericht op attitudes, overtuigingen en sentimenten die orde en betekenis geven aan de politiek) en bijbehorende onderzoeksmethoden. Cultuur bestaat in netwerken (van top-down, peer-to-peer en bottom-up…