Meteen naar de inhoud

Spelen met werelden

  • code

Als we dan zo nodig met speelgoedwerelden willen spelen om te zien of we de ‘natuurlijke toestand’ van Hobbes kunnen nabootsen is het goed te bezien of onze ambities op hindernissen stuiten dacht meneer Sum. Ik begin te laten zien hoe ik te werk ging.

Ik begon met een geografisch gebied te kiezen dat is samengesteld uit een aantal (voorlopig gelijke) lapjes grond met een aantal (voorlopig gelijke) bewoners. Ik koos een wereld van 3,969 lapjes grond met 1024 bewoners. Ik neem aan dat de manier waarop een natuurlijke configuratie kan worden gemaakt een dubbel perspectief moet hebben: geografisch en infrastructureel. Geografisch ligt het voor de hand om het toeval te laten bepalen waar een bewoner aan het spel begint. Maar dat zou leiden tot een verdeling die niet overeenstemt met onze ervaringen over historisch gegroeide ruimtelijke ordeningen. De daarbij gegroeide netwerkstructuren lijken op wat ontstaat wanneer een mechanisme wordt toegepast dat ‘preferential attachment’ wordt genoemd. Het resultaat voor mijn spelveld is in het linker plaatje in Fig. 1. Omdat het gebruikte mechanisme werkt vanuit het centrum bevinden zich aan de buitenkant vooral de bewoners (‘plattelanders’, zwart) die een beperkte hoeveelheid contacten hebben in vergelijking met de ‘stedelingen’ (groen).

In het middelste plaatje van Fig. 1 is een nieuwe architectuur aangelegd voor het netwerk van plattelanders. Daarbij is er stochastisch naar gestreefd om het gemiddelde aantal verbindingen rond 5 per bewoner te laten zijn. Duidelijk is dat voor dat deel van het netwerk eerder een bosbrandse dan een logistieke architectuur ontstaat.

Het rechter plaatje is identiek aan het middelste met dien verstande dat de ‘hubs’ met rood zijn aangegeven. Hubs zijn van groot belang voor een effectieve logistieke architectuur.

Fig. 2 laat het paneel van het Netlogo programma zien dat de opbouw van de beginsituatie weergeeft. Rechtsonder zijn twee plotjes waarin histogrammen van de aantallen connecties die de stedelingen (links) en de plattelanders (rechts) hebben. Die verdelingen vertellen hun eigen verhaal.

Fig. 2 Een netwerk met een hybride architectuur

[De source code is hier te vinden.]