De inhoud van dit boek

door

in

Dit project vertrekt van de behoefte aan grensoverschrijdende gegevensstromen en breidt het toepassingsgebied uit van “regionale” naar “regionale-wereldwijde” grensoverschrijdende gegevensstromen. Het dynamische evolutieproces wordt nauwkeurig onderzocht en rigoureuze logische redenering wordt toegepast in de analyse, waarbij het beleid wordt samengevoegd dat van toepassing is op de grensoverschrijdende gegevensstroom van 116 landen / regio’s. Netlogo wordt gebruikt om een platform te creëren om gesimuleerde gegevens af te leiden voor de empirische analyse van de risico’s waarmee complexe systemen van grensoverschrijdende gegevensstromen worden geconfronteerd tijdens hun evolutionaire banen, waardoor de voorwaarden en bijzonderheden van deze mechanismen worden aangetoond. Dit maakt empirisch gefundeerde theorievorming mogelijk over hoe zij de paden van de global-governance evolutionaire processen van grensoverschrijdende gegevensstroom beïnvloeden, en analyseren, evalueren en suggereren hoe de bestaande bestuursmodellen kunnen worden geoptimaliseerd.

Op basis hiervan besteedt dit project meer aandacht aan de toepassing van de theoretische innovaties in de praktijk van grensoverschrijdend datastroombeheer in mijn hierboven genoemde land. China bevindt zich momenteel in de periode van snelle ontwikkeling van digitale handel en lijdt ook onder de enorme risico’s op het gebied van gegevenssoevereiniteit als gevolg van grensoverschrijdende gegevensstromen. Hoe u een effectief grensoverschrijdend datastroomreguleringssysteem kunt creëren dat zich aanpast aan het Chinese ontwikkelingsniveau van de digitale handelsmarkt en zich tegelijkertijd aanpast aan grensoverschrijdende datastroomrisico’s, is een topprioriteit geworden voor (niet alleen Chinese) wetgevers en regeringen. Dit project is gericht op het uitzoeken en evalueren van het evolutieproces van het grensoverschrijdende dataflow-beheersysteem van mijn land. Het geeft ook de richting aan die de hervormingen van de dataflow-governance van mijn land moeten overwegen, wat een belangrijke beleidsreferentiewaarde heeft.

Dit project is over het algemeen gebaseerd op het idee van reality analysis–-case study–-model calibrationsumming up

De hoofdinhoud omvat de volgende zes aspecten.

(1) Elementen en systemen voor grensoverschrijdend toezicht op de gegevensstroom in een digitale handelsomgeving. De kern van digitale handel ligt in digitale middelen. De grensoverschrijdende gegevensstroom brengt niet alleen het nieuwe interactieve model in de moderne mondiale informatiemaatschappij tot stand, maar brengt ook mondiale risico’s met zich mee. In deze paragraaf wordt de definitie van grensoverschrijdende gegevensstroom, de regulerende elementen en de betekenis van het regulerende systeem vanuit conceptueel perspectief uitgewerkt, gevolgd door de introductie van de bouwstenen van cross-border data flow regulering en hoe die samenhangen met de doelen, principes en instrumenten ervan — afgesloten met een analyse van de theoretische reguleringsmechanismes.

(2) Ten tweede introduceert het de elementen van het beheer van grensoverschrijdende gegevensstromen in termen van doelstellingen, beginselen en middelen voor grensoverschrijdend toezicht op gegevensstromen. Te beginnen met de huidige wereldwijde staand van zaken, wordt het grensoverschrijdende reguleringssysteem voor gegevensstromen geanalyseerd.

(3) De juridische en beleidskaders van grensoverschrijdende gegevensstroomregulering in de VS, de EU en Rusland worden onder de loep genomen en samengevat en de negatieve feedback van deze drie modellen op digitale handel komt aan het licht. De Verenigde Staten vertegenwoordigen het principe van vrije stroom en de uitzondering is het verbod op de stroom van gevoelige gegevens buiten het land; de EU-vertegenwoordiger overweegt bepaalde voorwaarden voor de grensoverschrijdende gegevensstroom; gegevens kunnen worden overgedragen naar plaatsen buiten de EU, maar alleen als het derde land dat persoonsgegevens ontvangt voldoende bescherming biedt. Het vereiste onderzoek wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Momenteel zijn slechts enkele landen door de EU bekrachtigd; Rusland staat voor het uitgangspunt van datalokalisatie, inclusief gelokaliseerde opslag of gelokaliseerde verwerking.

(4) Voorbereiding op de ontwikkeling van mondiale modellen voor grensoverschrijdend gegevensstroombeheer. In dit gedeelte wordt uitvoerig en in realtime een reeks invloedrijke beleidsregels en voorschriften van internationale organisaties gevolgd en onderzocht, en wordt de constructie en ontwikkeling van een wereldwijd governance-systeem voor grensoverschrijdende gegevensstromen sinds de jaren tachtig onderzocht.
Vaststaat dat door de OESO vertegenwoordigde internationale organisaties achtereenvolgens een reeks verklaringen, rapporten en richtlijnen hebben afgegeven. Hoewel deze regels geen formeel juridisch effect hebben, zijn ze aangepast aan en toegepast in de theorie en de praktijk van het internationaal recht op het gebied van grensoverschrijdende gegevensstromen. Evaluatie van deze micro- en macroprocessen openbaren verschillende methoden en structuren van soft law governance, die landen ertoe aanzetten continu te evolueren naar een verenigd wereldwijd grensoverschrijdend datastroomgovernancesysteem.

(5) Complexe adaptieve systemen worden geïntroduceerd om de evolutie van grensoverschrijdende gegevensstroomregelingssystemen te bestuderen en grensoverschrijdende gegevensstroomregelingssystemen als complexe adaptieve systemen te behandelen. Verken enkele essentiële concepten van grensoverschrijdende datastroomreguleringssystemen om meningsverschillen tussen disciplines te overstijgen, een nieuw onderzoekskader te construeren en om de algemene wetten van de dynamiek, mechanismen en paden van de evolutie van grensoverschrijdende datastroomreguleringssystemen volledig te begrijpen en te bestuderen. Met behulp van een Netlogo-model worden de evolutionaire kracht, het mechanisme en het pad van de grensoverschrijdende gegevensstroom gesimuleerd en geverifieerd.

(6) Reflectie en opheldering van het Chinese model voor toezicht op grensoverschrijdende gegevensstromen. In de digitale handelsomgeving, met de veranderingen en aanpassingen aan het wereldwijde regelgevingssysteem, hebben de wetten en het beleid van mijn land dit probleem ook weerspiegeld. In feite is het grensoverschrijdende regelgevingssysteem voor gegevensstromen in China nog niet perfect, en er zijn aanzienlijke tekortkomingen in regelgevingsconcepten, regelgevingsinstrumenten en regelgevende capaciteiten. Vooral met veranderingen in de externe omgeving en de juridische operationele omgeving, vertoont het ook een enorm potentieel risico op datasoevereiniteit. Deze prestatie combineert de ontwikkelingsstatus van het Chinese grensoverschrijdende regelsysteem voor gegevensstromen, gecombineerd met de ervaring van verificatie van simulatietechnologie, en analyseert en bespreekt hoe een redelijker en effectiever wettelijk controlesysteem kan worden gevonden door aanpassing en optimalisatie op basis van de bestaande juridische controle systeem.