Meteen naar de inhoud

Motto’s uit Fase 1

 • motto

Nu ik naar fase 2 van mijn COVID-19-project ga, maak ik mijn blog nuttig door alle motto’s te verzamelen die ik tot nu toe heb opgetekend. Het zijn (in chronologische volgorde van introductie):

 • (bron) … degenen die geloven dat wetenschap en journalistiek nodig zijn om hun institutionele structuren te laten overleven, voelen zich geneigd om populistische facties te haten. Zozeer zelfs dat ze ze zelf beginnen … en
 • … dat ons bewuste denken het resultaat is van een hele reeks afzonderlijke soorten verhalen die gelijktijdig strijden om dominantie en die dominanter kunnen worden door een geschiedenis van eerder geselecteerd worden
 • (bron) … populistische facties die bescherming zoeken tegen endemische risico’s kunnen wel eens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het ontstaan van collectieve haat
 • (bron) ... netwerken zijn vreemde dingen … het lijkt wel alsof er twee soorten van zijn … één voor bosbranden en één voor logistiek … de netwerken die ontstaan als je naar een gemiddelde R0-waarde streeft scheppen de dynamiek van de bosbrand … een ander soort besmettelijkheidsnetwerk … veel dynamischer en daardoor ook veel gevaarlijker bij epidemieën. Die soort zorgt er voor dat een nieuwe pandemie zich binnen een handvol weken over de hele wereld kan verspreiden. Hun architectuur kan worden nagebootst door bij de vorming van het netwerk een lichte voorkeur in te bakken bij wie aansluiting zoekt voor wie meer connecties heeft (preferential attachment) … de logistieke architectuur is gekenmerkt door hubs die tot uniformering aanzetten, en daardoor efficiënt maar ook kwetsbaar zijn. De bosbrandarchitectuur is minder efficiënt, maar ook minder kwetsbaar …
 • (bron) … informatie die nodig is om die natuurlijke toestand te modelleren … gelijke mogelijkheden van individuen om een belang (levensbehoefte) te claimen ondanks individuele verschillen in kracht en intellect die worden opgeheven door: het kunnen inzetten van (geheime) trucs en van coalities met wie in vergelijkbare situaties verkeren … ongelijkheid qua mogelijkheden om op basis van wetenschappelijke kennis te handelen (op basis van algemene onfeilbare regels) bestaat maar wordt tenietgedaan door een belangrijker vorm van gelijkheid: de voorzichtigheid — die weer teniet kan worden gedaan door een andere vorm van gelijkheid, de universele menselijke eigenschap om de eigen wijsheid bij het maken van gedragskeuzen te overschatten … Hobbes’ (XIII: “Nature has made men so equal”; XIII: From equality proceeds diffidence; XIII: From diffidence war; XIII: Out of civil states (without sovereign the state of nature, constant fear); XIII: (homo homo lupus) The incommodites of such a war; XIII: sovereigns in state of nature at the institutional level but constained buy their duties to their peoples)
 • (bron) We hebben individuen nodig die samen een stuk land bewonen en die al dan niet jurisdictie creëren of afschaffen … individuen moeten daarom een ​​overeenkomst kunnen (weigeren) aan te gaan waarin een soeverein (individu of instelling) wordt aangewezen die de wetten maakt en handhaaft. … individuen moeten de vrijheid (en dus het vermogen) hebben om groepen te vormen, zich erbij te voegen en ze te verlaten — en om er status in te verwerven … individuen moeten de vrijheid hebben om angst voor willekeurig geweld te ervaren in de jurisdictie (of situatie) waarin ze leven, in relatie tot de doeltreffendheid van de wetten (en de handhavingspraktijk), en om veiligheid te verkrijgen als (of in de schaduw van) een soevereine wetgever … individuen moeten de vrijheid hebben om kapitaal op te bouwen door hun talenten om te zetten in producten en er geld mee te verdienen op de markt … individuen moeten de vrijheid hebben om kennis op te doen door deel te nemen aan onderwijs en onderzoek en door ervaringen uit het echte leven op te verwerken … individuen moeten de vrijheid hebben om hun wijsheid toe te passen (dat wil zeggen om de verwachte dynamiek in hun vermogen te bepalen door die in hun status, veiligheid, kapitaal en kennis te combineren) bij het kiezen van een gedragsoptie in een situatie … we hebben ideeën nodig over hoe vaak wie contact opneemt met wie en wat voor soort transacties ze uitvoeren en hoe die hun vermogen op welk moment en onder welke voorwaarden veranderen, te implementeren in regels … dan hebben we ook regels nodig over wat de voorwaarden zijn om van een rechtsgebied een staat van oorlog tegen iedereen te maken …
 • (bron) Op basis van de output van fase 1 kunnen schattingen worden gemaakt van de karakteristieken van COVID-19 virus besmettingen en ziekteverlopen die ook weer kunnen worden getoetst aan de waarnemingen en vergeleken met de officiële schattingen van instituties (incubatietijden, besmetting door wie geen symptomen heeft, kwetsbaarheden leeftijdscategorieën etc).
 • (bron) … conflicten spelen zich af in drie soorten netwerken: (i) van jurisdicties en regeringsleiders, (ii) van instellingen en ondernemingen en (iii) van burgers en gemeenschappen … een vluchtige analyse van bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen De VS en de VRC laat zien dat het een oorlog is tussen Trump en Xi die vooral wordt gevoerd met het oog op de kansen van mandaat-verlenging van de hoofdrolspelers. De omvang van het handelstekort is irrelevant geworden. De loyaliteit van kiezers is waar het om gaat … het is dan ook de vraag of Trump het verhaal over het voetlicht kan brengen dat zijn “make america great again” bevorderlijk was voor de haalbaarheid van “individuele american dreams” …
 • (bron) … het reproductiegetal van het virus in een nog onbesmet gebied (R0) ligt rond de 2 … hygiëne + lock-down + social distancing + quarantaines + testen + maskers zijn effectief tegen de pandemie … het is dus mogelijk het virus onder controle te krijgen … ook als asymptomatische geïnfecteerden kunnen vookomen … ook asymptomatisch geïnfecteerden kunnen het virus verspreiden … er zijn grote kwetsbaarheidverschillen per leeftijdcategorie … IC-behandelingen (intensive care) vragen vaak om beademingsmachines … er zijn (nog) geen effectieve geneesmiddelen beschikbaar …
 • (bron) … uit de mediaverslagen valt af te leiden dat het virus heel besmettelijk is, dat het meereist met zijn dragers over de hele wereld en dat het wordt gekenmerkt door lokale uitbraken van variabele omvang ... en … dat totdat beleid in een jurisdictie is vastgesteld verloopt de eerste COVID-19 verspreiding daar exponentieel, pas daarna wordt de invloed van de maatregelen zichtbaar, uitgezonderd daar, waar de angst door het volk wordt gedeeld en tot spontane actie leidt … dat de pandemie zich in twee versnellingen voor kan doen, één manier is de langzame manier, die van persoon tot persoon overspring en die via social-distancing getemd lijkt te kunnen worden. De andere, snelle manier vindt doorgaans plaats in slecht geventileerde omgevingen waar luidkeels wordt gesproken of gezongen (super-spreaders).
 • (bron) … succesvol droomdenken leidt nu eenmaal op den duur tot veelal machtsbelust en bekrompen traditiedenken
 • (bron) … inmiddels hebben we geleerd dat de wereld ook voor de wetenschap een politieke arena is die mede wordt bevolkt door academische droom- en traditiedenkersen leren inzien dat het begrip ‘kennen’ in plaats van een helder criterium te zijn op zijn best rust op een diffuse verzameling vermoedens die maar zeer gedeeltelijk worden gedragen door feiten ...