Meteen naar de inhoud

MAGA contra DADA?

  • motto

Wie van plan is om het gedrag van collectieven te onderzoeken stuit op het verschijnsel van succesvolle motto’s. Een voorbeeld is het MAGA motto: ‘Make America Great Again.’ Het is natuurlijk niet alleen een politieke slogan. Gelet op het aantal rode petjes waarop het bij rallies wordt uitgedragen heeft het ook een economisch belang dat bescherming als handelsmerk geniet. Dat is ook de pers in de VS opgevallen. Ik citeer iets uit de Time van 8 januari 2018, van de hand van Chris Wilson:

On Nov. 19, 2012 — two weeks after Mitt Romney lost the presidential election to Barack Obama — a non-profit named Donald J. Trump for President, Inc. submitted a trademark application for the phrase “Make America Great Again.” Since Trump submitted that trademark, which was approved, there have been at least 280 applications for phrases resembling his core campaign slogan […] All told, 42 have been approved, 64 rejected or withdrawn, and the rest are awaiting a verdict from the U.S. Patent and Trademark Office […] About half of the applications take the form of “Make [Something] Great Again” while most of the rest take the form “Make America [Some Adjective] Again.” A final 35 modify both variables, such as “Make Austin Weird Again” or “Make Hip-Hop Timeless Again.”

Voor een democratie die verward is in de problemen die het vermengen van publieke en private sferen met zich meebrengt is de merkenrechtelijke bescherming van een politieke slogan veelzeggend.

In een motto-gebaseerde beschouwing van de Amerikaanse politieke cultuur denk ik dat wat wordt bedoeld met the American Dream tot nu onvoldoende tot zijn recht is gekomen als handelsmerk. Ik vraag me af wat er zou gebeuren wanneer Kamela Harris het DADA motto: ‘Dream American Dream Again‘ op de kaart zou zetten door het als merk te deponeren. (Ik beveel om het obligate ‘the‘ daaruit weg te laten omdat het de kans op erkenning als merk vergroot en een zwijgende komma tussen American en Dream suggereert.)

Ik stel me voor dat er een juridisch steekspel volgt waarin (vertegenwoordigers van) Trump bezwaar aantekenen tegen het erkennen van het DADA motto als politiek handelsmerk op basis van de mate waarin het lijkt op het MAGA motto. Ik zie reikhalzend uit naar de argumentaties die worden gewisseld.