Meteen naar de inhoud

Intuïtie en onderbuikgevoelen

  • opinie

De professor die meent dat computers intuïtie kunnen hebben zag zijn vermoeden bevestigd toen Deep Blue in 1997 een schaakmatch van Kasparov won. In dit sjabloon is intuïtie de kunst om de goede keuzen te maken, ook als er teveel mogelijkheden zijn om ze te kunnen doorrekenen. Szent-Giörgyi zou dat niet herkennen, die meent dat intuïtie ervoor zorgt dat je als je ‘s ochtends wakker wordt een plan van aanpak vindt klaargezet om een probleem te adresseren dat gisteren was voorgesorteerd.

Zo’n plan van aanpak is vluchtig en vervliegt zonder nader ingrijpen, zoals een droom of een idee het bewustzijn kort kan bezoeken en dan ontglippen. Meneer Sum had daarom een blog gemaakt die als extern geheugen diende. Die geloofde dat de professor en Szent-Giörgyi beide gelijk hadden: het onderbewust voor het bewustzijn klaarzetten van plannen van aanpak voor problemen kan zowel wakend achter het schaakbord als slapend in de nacht gebeuren.

Het Google-vertalen van “intuïtie” in het Chinees levert twee mogelijkheden op. De eerste is “直观” en omvat twee karakters. Daarvan betekent het eerste direct en het tweede zien. Deze Chinese intuïtie-variant laat je de dingen direct zien. Wanneer een Chinese tekst meer het karakter heeft van een rebus dan van een reeks letters dan zou “直观”ook gemakkelijk “visuele media” kunnen (zijn) gaan betekenen. De tweede mogelijkheid is “直觉.” Opnieuw twee karakters: het eerste direct, het tweede voelen. Dit zou dan op zoek kunnengaan naar een betekenis als “sociale media.” De eerste variant van intuïtie bedient de rede, de tweede het gevoel. De eerste noemen we in het Westen ook wel inspiratie, de tweede noemen we ook wel onderbuikgevoelens.