Freedom Day en een voorzichtige voorspelling

door

in

Vandaag is het maandag 19 juli 2021, Freedom Day in het VK. De COVID-maatregelen zijn er weg. Dat leidde tot massale, lichamelijke verbroedering in de straten, de parken en de clubs. Uitzinnig hossende menigten die lijf aan lijf vrij schaapachtige teksten lieten zien en horen. Ik herinner me dat ik in Ermelo ooit een kerstavonddienst mee maakte waarvan als apotheose de voorganger de bede “heer maak ons tot schaap” formuleerde. Op Freedom Day leek die bede verhoord in het VK. Laat ik eens kijken naar de cijfers.

Fig. 1 Een jaar COVID in het VK

In augustus 2020 was de pandemie (na de eerste golf) nog onder controle. In september begon het aantal besmettingen weer op te lopen. De groei van het aantal sterfgevallen volgde iets later. De groei van het dagelijkse aantal besmettingen stagneerde half oktober. De groei van het aantal sterfgevallen stagneerde half november. De groei van het aantal besmettingen begint half december opnieuw. De groei van het aantal sterfgevallen begint half december opnieuw. De besmettingen bereiken hun top in tweede week van januari 2021, de top van het aantal dagelijkse sterfgevallen is rond half februari. Het lijkt erop dat de dynamiek in het dagelijkse aantal sterfgevallen de dynamiek in het dagelijkse aantal besmettingen volgt met een vertraging van een maand.

Maar na 30 april 2021 lijkt het beeld te veranderen. Dat kan liggen aan de vaccinatiegraad in het VK. Misschien heeft die een effect. Misschien is het nuttig om die laatste periode meer precies te bekijken. Ik doe dat in Fig. 2.

Fig. 2 De laatste 3 maanden COVID in het VK

Ik zie de besmettingen oplopen per 20 mei en de sterftes per 23 juni. Per 15 juni zet een versnelde toename van de besmettingen in, gevolgd door een toename in sterftes per 15 juli.

Als dit allemaal klopt, dan horen de 70 doden per dag van 15 juli bij de 7000 besmettingen van 15 juni. Als dat weer klopt, dan verwacht ik op 18 augustus 540 COVID doden in de VK, als behorend bij de 54.000 besmettingen van 18 juli.

Ik denk niet dat het hier gaat om de morele vraag of het VK bereid is de vrijheden van Freedom Day op 18 augustus te betalen met 540 sterfgevallen. Ik denk wel dat het hier gaat om een menselijk intellectueel tekort waar het gaat om exponentiële groei. De aantallen dagelijkse besmettingen verdubbelen bij ongewijzigd beleid ongeveer elke 10 dagen naar het zich op basis van Fig. 2 laat aanzien. Dat geldt dan ook voor de aantallen sterfgevallen. En dat betekent dat (als dit allemaal klopt) het aantal COVID doden per dag bij ongewijzigd beleid op 28 augustus 1080, op 7 oktober 2160 en op 17 oktober 4320 zal zijn. Dit is ruim drie keer het maximum van + 14 februari 2021.

Ik begrijp dat die getallen er volkomen idioot uitzien, op het eerste gezicht. Maar ik denk dat een behoorlijk bestuur er een scenario voor achter de hand zou moeten houden en bespreken. Dat zou kunnen helpen om de invloed van de kinderlijke onzin die via de media de ronde doet in te dammen.