Fantoomkennis

door

in

Als fantoompijn de pijn is die je voelt in een lichaamsdeel dat je node mist, dan is fantoomkennis de kennis die je voelt over een prestatie die je node had willen (zien) leveren. Het komt wel voor dat fantoomkennis bijdraagt aan het Midas-syndroom, het verschijnsel dat wanneer je krijgt wat je wil de wereld er op achteruitgaat.

De huidige (het is 16 november 2020) implosie van het Amerikaanse politieke stelsel, met een zittende president die zijn functie niet wil overdragen aan zijn beoogde opvolger hoewel die de verkiezingen won, met een hernieuwde COVID-19 golf die meer zorgcapaciteit vraagt dan beschikbaar is en die daarmee in een groeiend aantal zwaar getroffen staten tot strenge lock-downs leidt die de economie (opnieuw voorspelbaar) niet zal aankunnen — die huidige implosie van het Amerikaanse politieke stelsel is een voorbeeld van welk een giftige cocktail het mixen van fantoomkennis met het Midas-syndroom kan opleveren.

Ik bedoel met fantoomkennis de tweet van vandaag om 14.51 uur lokale tijd van Donald J. Trump: I won the Election! Die tweet wijkt af van de officiële telling van de uitgebrachte stemmen. En ik bedoel met het Midas-syndroom het vreemde verschijnsel dat wie de staat van ontbinding waarin de nieuwe president van de VS zijn federatie in januari zal aantreffen die ook beoogde te zien ontstaan, tenminste als dat Trump zou worden. Trump als redder des vaderlands. Trump, die de VS zozeer heeft klein gekregen dat er een omvangrijke ruimte voor verbetering is ontstaan. Make America Great Again!

Op CNN was er vandaag een bericht over de tweespalt die in de VS is ontstaan en die zich steeds verder verdiept. Fantoomkennis speelt daar een rol. Een aan het virus stervende mevrouw waarschuwde haar dochter nog dat het virus een hoax is.

De VS hebben nu meer dan 250.000 COVID-doden, een economie die opnieuw klappen krijgt en een politiek klimaat dat decennialang is verziekt met splijtende fantoomkennis en die als gevolg daarvan instabiel is geworden.

The state of the union is like you have never seen before