Meteen naar de inhoud

Fake news, waarheid en traditie

  • log

Vandaag lag er een wonderlijk krantje in de bus. Het heet “The Epoch Times,” heeft acht pagina’s en is verder in het Nederlands. Er is moeite gedaan. Het is een pamflet dat stemming probeert te maken vóór Trump en tegen China. Daar zullen vast redenen toe zijn, maar die welke genoemd worden lijken eerder tegen Trump dan tegen China te pleiten. Ik geef een citaat uit de “Noot van de redactie” (een soort van redactioneel commentaar).

“Inzicht in het gebrek aan moraliteit en de corruptie van het Chinese regime helpt ons om fundamenteel te begrijpen in welk licht we deze pandemie moeten zien.”

Alsof bij ons, in het Westen, het fundamenteel begrijpen van de pandemie zou worden bevorderd door inzicht in het gebrek aan moraliteit en de corruptie van het Chinese regime in plaats van door inzicht in de (of het gebrek aan?) moraliteit en de onkreukbaarheid (corruptie?) van onze eigen regimes.

Ik weet het niet. Ik probeer op het moment met behulp van modellen grip te krijgen op de pandemie die ons overvallen heeft. Pandemieën die veroorzaakt worden door nieuwe virussen vragen enige tijd om te worden herkend als zodanig. Het is begonnen in Wuhan. Laat ik twee plaatjes geven die het verloop van de COVID-19 pandemie in China en in de USA naast elkaar zetten. Eerst China, waar de besmetting ergens in december 2019 begon (de eerste doden werden daar gerapporteerd op 24 januari 2020) en dan de USA (waar de eerste coronavirusdoden werden gerapporteerd op 6 maart 2020. Het gaat hier om cijfers van https://worldometers.info. Die komen goed overeen met de cijfers van de WHO, John Hopkins, Oxford en de EU.

Fig. 1: Algoritme 0 gecalibreerd voor China (cesuur week 7, R-zero 1.80)

Fig. 1 geeft een beeld dat is gemaakt op dag 140 van de pandemie, uitgaande van de aanname dat algoritme 0 een bruikbaar model geeft voor de eerste fase van een nog onbekende epidemie met en reproductiegetal van 1.80 en dat de begindatum 29 december 2019 is (dit waren de gegevens als beschikbaar op 16 maart, de dag dat ik het model opstelde). Het model past op de waarnemingen, wanneer we aanvaarden dat de pandemie niet eind december, maar de facto begin februari (het nieuwjaarsfestival?) begon. Dan, op dag 35 (2 februari) zijn er ineens 43 doden en is de groei van het aantal besmettingen evident exponentieel. Deze getallen staan in het rechterdeel van de figuur.

Misschien is een verklaring voor het klimaat waarin de geregistreerde aantallen besmettingen en doden zich ontwikkelen te vinden in de getroffen maatregelen. Ik citeer uit wikipedia: “Huoshenshan Hospital is an emergency specialty field hospital constructed from 23 January 2020 to 2 February 2020 in response to the COVID-19 pandemic.” Twee februari is dag 35. Op dag 49 (16 februari) is er een week waarin de exponentiële groei wordt geremd, om op dag 56 (23 februari) weer in werking te treden en wel tot dag 70 (3 maart), als de pandemie in China afvlakt.

Op dag 140 (15 mei) telt China 4633 geregistreerde coronavirusdoden. China heeft ten koste van lock downs, de bouw van noodziekenheuizen en isoleringsmaatregelen de pandemie onder controle gekregen. Dat is ten koste gegaan van een pas op de plaats, economisch gezien, die tenminste duurde van dag 35 to dag 103, iets meer dan twee maanden. Dag 35 was onderdeel van het Chinese nieuwjaarsfestival. Op een totale bevolking van 1.4 miljard, geconfronteerd met een onbekend coronavirus met een groot besmettingspotentieel en een uitbraak in de periode van de met het nieuwjaarsfestival gepaarde volksverhuizingen heeft het Chinese regime de pandemie (voorlopig!) onder controle gekregen ten koste van, ruwweg, 83 duizend besmettingen en minder dan 5 duizend doden, en onder bewerkstelliging van een klimaat waarin de economie na twee maanden onderbreking weer op gang kan komen.

Dan de Verenigde Staten:

Fig. 2: Algoritme 0 gecalibreerd voor de USA (cesuur in week 17, R-zero 2.00)

Voor het draagvlak van een regime in een land als de USA met een bevolking van ruwweg 331 miljoen, 1.3 miljoen besmettingen en 78 duizend doden en een pandemie nog in full swing, en constitutionele conflicten over de rechtmatigheid van maatregelen, is het Chinese beleid en zijn uitwerking indedaad een bedreigende gedachte. Hier moet (kennelijk) worden teruggegrepen naar het zoeken en vinden van schuldigen. Het exemplaar van de Epoch Times (onder het motto: “waarheid en traditie”) dat ongevraagd in mijn bus viel is een levend voorbeel van wat Mary Douglas in haar Risk and Blame uit 1992 aankaart.

Wikipedia laat weten dat de Epoch Times wordt gemaakt door een organisatie die propaganda voor Trump en diens gedachtengoed verspreidt en diens campagne ook financieel steunt. Het is mij een raadsel waarom ik dat krantje krijg.

Het enige dat ik kan bedenken is dat Trump zijn eigen met fake-news wapens gevoerde guerilla-oorlog aanwakkert, met als doel de aandacht en het respect af te dwingen van wie hem als een charlatan beschouwen. Omdat Trump geenszins gevaarloos is lijkt het weinig prudent om dit als kansloos af te wimpelen. Hierover gaan Buddy, Zifter, Winnaar en Knoop nog nader in conclaaf.