Europa Fase 1

door

in

Bij het zoeken naar manieren om de COVID crisis na te spelen om hem te begrijpen kan het wel zo wezen dat ik de aanpak met netwerken en complexe systemen nodig zal hebben, maar het helpt niet erg om daarmee te beginnen. Zie ook de manier waarop ik ben vastgelopen bij het inrichten van kanshebbende systemen met netwerkarchitecturen. Dat liep erop uit dat ik domweg te weinig wist van de meer simpele observaties en de samenhangen die daarmee konden worden verklaard. Goed, dat leidde ertoe dat ik de tijd nam om mijn bijzonder sterk verouderde programmeerkennis op te poetsen. Ik richtte me op Python. Daarmee maakte ik ook een overzicht over het eerste COVID jaar (in meerdere delen). Ik laat hier een verzameling grafiekjes zien van 21 Europese landen.

Hier analyseer ik ze niet verder. Ik zal ze als basis gebruiken om tot de nadere invulling aan gedragsregels en heuristieken voor speelgoedwerelden te geven. Iedereen die dit leest ze kunnen gebruiken om zijn of haar ideeën te beoordelen over de maatschappelijke mechanismen die COVID opwekken en aansturen.

Elk grafiekje heeft een kopregel met de drielettercode van de jurisdictie waar het over gaat. In die regel is ook het aantal doden tot in de eerste van week van 2021 gegeven, met daarachter datzelfde getal, maar nu (ter vergelijking ) per miljoen inwoners.

De lijnen in de grafiekjes geven de aantallen nieuwe doden (zwart) en nieuwe besmettingen (rood) per dag. De besmettingen zijn geschaald naar 1/100 van het feitelijke aantal om de beide lijnen in één grafiekje te kunnen onderbrengen. Dat helpt ook om die aantallen een beetje te kunnen beoordelen op hun waarde. Als de zwarte lijn duidelijk boven de rode ligt betekent dat of dat de overlijdenskans van besmetten boven het procent ligt, of dat het registratiepercentage laag is. De x-as is een tijdlijn. De y-as geeft de aantallen (of honderdtallen) mensen.

Ik selecteerde de landen op gevoel, als behorend tot de EU of daarmee geopolitiek nauw verbonden. Dat resulteerde in 29 landen. Albanië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Bosnië Herzegovina, Zwitserland, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Groot Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Letland, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië en Zweden.