Meteen naar de inhoud

Een normatief debat (vervolg)

  • log

De heren Buddy, Zifter, Winnaar en Knoop bespreken om welke redenen de president van de VS op 21 mei 2020 op de nationale televisie zou kunnen willen verschijnen zonder een beschermend gezichtsmasker, in Michigan, waar dat toen wettelijk verplicht was. Buddy en Zifter gaven al hun indrukken. Winnaar en Knoop zetten het debat voort.

Mr. Winnaar kadert de wereld in als marktplaats en gaat ervan uit dat Trump dat ook doet. Bij het overwegen van immateriële zaken zoals regels en signalen, betreden we de markt van ideeën, weet hij. Hier is marktmacht een afgeleide van consumentenaantallen. Marktplaatsen worden bevolkt door producenten die streven naar het vergaren van macht, terwijl ze voor consumenten juist het beste opereren op een gelijk en open speelveld. Het level playing field wordt beschermd door concurrentiewetten zoals de Sherman Act en de updates daarvan. De vrijheid om te streven naar marktmacht is het fundament van de American Dream (verankerd in zowel de onafhankelijkheidsverklaring als in de preambule van de grondwet). Winnaar is ervan overtuigd dat Trump op de hoogte is van de slingerbewegingen die de marktmacht van een institutie vertoont en dat het zijn doel is om de macht van zijn presidentschap over de markt voor Amerikaanse politieke ideeën zo ver mogelijk uit te breiden en zo lang mogelijk te consolideren. Weigeren het beschermende masker te dragen, toonde hem als een niet-alledaagse niet-elitaire politieke leider en zal zijn ideeënconsumentenbasis zonder extra kosten hebben uitgebreid, aangezien de public relations kosteloos werden verzekerd door de reguliere media.

Meneer Knoop is het ermee eens dat toegang tot en macht op de markt voor ideeën een van de grootste zorgen is bij de inspanningen van Trump om zijn idee-consumentenbasis (of zijn macht) uit te breiden en te consolideren. En dat hij ernaar streeft mengsels van consistente en incosistente ideeën te verspreiden met dit doel. Knoop wijst erop hoe ongelooflijk effectief Trump in dit opzicht is gebleken: zijn dagelijks de pers uitdagende tweets en oneliners houden het publiek (de pers en de oppositie) betoverd, terwijl het stopzetten van de persconferenties in het Witte Huis de oppositie buiten beeld houdt. In dit licht, vervolgt Knoop, was het incident met het beschermende masker in Michigan niet anders dan zijn openbare verklaring op 27 februari: ‘It’s going to disappear. One day it’s like a miracle, it will disappear’ tijdens een African American History Month-receptie in de White House Cabinet Room.

De heer Sum neemt als voorzitter het woord. Hij stelt dat iedereen het erover eens is dat Trump een sterke positie heeft verworven op de lokale, Amerikaanse markt voor actuele politieke ideeën. Hij suggereert dat het wellicht de moeite waard is om verschillende onderwerpen nog ter bespreking voor te leggen: de positie van de VS (en de EU en China?) op de wereldmarkt voor actuele politieke ideeën, een vergelijking van de constitutionele instrumenten die de VS, de EU en China ter beschikking hebben (gehad) om de pandemie van het coronavirus aan te pakken, enz., enz. En, misschien wel het meest dringend, een debat over waar de politieke zwakheden van Trump (indien aanwezig) kunnen worden gevonden.