De wereld en de COVID-19 data per 24 juli 2020

door

in

(Dit is een aanpassing van een eerdere post die de stand van zaken op 17 juli liet zien. Alleen de grafiekjes zijn vervangen.)

Elders heeft meneer Knoop de tableaus die hij maakte om de COVID ontwikkelingen in zes landen te vergelijken beschreven. Vanaf nu volgt er elke week een een post met een setje van zes tableaus over hoe de toestand zich in die landen ontwikkelt. Vooraf gaat een tableau voor de wereldwijde COVID-ontikkeling vergezeld van een tabel met de gebruikte data.

Het COVID tableau voor de wereld per 24 juli 2020

Fig. 1 Het COVID-19 tableau voor de wereld op 24 juli 2020

In week 5 van de pandemie (die toen nog lokaal was in China) werd de ongeremde exponentiële groei aangepakt. Aan de grafieken 3 en 4 valt te zien dat rond week 10 de exponentiële van wekelijkse besmettingen omsloeg om tegen week 13 lineair maar nog steeds sterk stijgend te worden. [Grafiek 4 doet vermoeden dat er een fout in de data is geslopen – we onderzoeken (en repareren dat desgewenst) later]Ombuiging naar beneden begint in week 14 en in week 15 wordt een kantelpunt bereikt. Dat leidt echter niet tot afname van aantallen besmettingen per week maar tot een wankel evenwicht rond de status quo van week 15. Rond week 23 zet opnieuw een lineaire periode van sterke stijging van besmettingen in. Grafiek 2 laat de ontwikkeling van het totale aantal besmettingen zien als een deels exponentiële en deels lineaire maar steeds serieus stijgende functie zien.

Een functie, maar waarvan?

De data tot aan 24 juli 2020

The observed data up to Juli 24, 2020

Hierbij ook de data die werden gebruikt als observaties voor alle zeven tableaus. Ze zijn ontleend aan http://worldometers.info. Ze wijken niet wezenlijk af van andere serieuze bronnen. Voor wie gewend is te denken in dagcijfers zij vermeld dat weekcijfers in tijden van exponentiele groei een orde groter kunnen zijn.

Het COVID-19 tableau voor de PRC per 24 juli 2020

Het COVID-19 tableau voor China per 24 juli 2020

Het begin van de epidemie in China valt samen met het begin van de pandemie in de wereld. Vermoedelijk op basis van eerdere ervaringen met SARS heeft de Chinese overheid Keihard opgetreden toen eenmaal duidelijk was dat het om een gevaarlijk, besmettelijk SARS-achtig virus ging. Nog vóór week 7 werden lock-downs ingesteld voor grote steden en voor de grote nieuwjaarsvolksverhuizing die China nu eenmaal rond begin februari kent. Ook werd in Wuhan begonnen met de bouw van noodhospitalen. De maatregelen gingen gepaard aan mondkapjesverplichtingen, temperatuurmetingen en streng toezicht op quarantaines. Grafieken 3 en 4 laten zien dat China tegen week 11 de zaak onder controle had en dat sindsdien zo heeft gehouden, met uitzondering van week 16, waarin een correctie op het aantal eerder geregistreerde corona-sterfgevallen werd doorgevoerd in de getallen. Al met al ziet het ernaar uit dat China de pandemie onder controle heeft. Het is natuurlijk mogelijk dat met de getallen wordt gesjoemeld. Maar waarschijnlijk is dat niet want — hoe graag Trump mogelijk het tegendeel ook zou willen — dat zou wanneer het om serieuze problemen ging niet onopgemerkt blijven in het buitenland. Afgezien van meldingen via VPN-verbindingen zouden serieuze aantallen begrafenissen (als in Brazilië) via satellieten worden opgemerkt.

Het COVID-19 tableau voor de USA per 24 juli 2020

Het COVID-19 tableau voor de USA per 24 juli 2020

De eerste COVID-19 doden worden in de USA geregistreerd in week 11 van de globale uitbraak. Dat is de week waarin China zijn plaatselijke uitbraak onder controle lijkt te hebben na in de weken 5-10 een waar COVID-19 bloedbad te hebben meegemaakt en actief onder te hebben zien bestreden. Omdat China hierover geenszins informatie heeft achtergehouden (mogelijk anders dan in de weken voorafgaand aan week 5) is de manier waarop in de USA de pandemie is tegemoetgetreden een politieke vertaling van wat inmideels al als empirisch bekend was. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere jurisdiecties. En dat betekent dat aan de wijze waarop de introductie en verdere aanpak van de pandemie per jurisdictie een licht kan werpen op hoe het locale mengsel van wetenschappelijke, juridische, sociale en economische krachten tot politieke besluiten leidt.

In de Verenigde Staten is het huidige proces van transitie (van disciplinair mengsel naar politiek) voor buitenstaanders een fascinerend schouwspel. De wetenschap, de journalistiek en het bestuur (de wetgeving en handhaving) verliezen algemeen vertrouwen en worden verdacht van corruptie, de sociale tegenstellingen tussen politieke facties en etnische groepen (ook onderling) nemen toe, en de economie wordt in een hoek gedrongen. Meneer Sum denkt dat de VS zijn positie als wereldmacht inmiddels heeft verspeeld en afstevent op moderne (vooral digitale) vormen van burgeroorlog.

Intussen lijkt het er niet op dat de VS de uitbraak onder controle aan het brengen is, in tegendeel. De aantallen nieuwe gevallen per week vertonen een straffe stijging die nu (een maand later) begint te worden gevolgd door het aantal sterfgevallen per week (zo laat het zich aanzien). We moeten ons schrap zetten om onder ogen te zien wat Trump gaat doen als die aantallen zijn draagvlak serieus zouden gaan aantasten.

Het COVID-19 tableau voor Frankrijk per 24 juli 2020

Het COVID-19 tableau voor Frankrijk per 24 juli 2020

De eerste COVID-19 doden worden in Frankrijk geregistreerd in week 8 van de globale uitbraak. In week 14 wijken de waarnemingen voor het eerst zichtbaar af van de verwachting volgens het standaardmodel. Aannemelijk is dat serieuze maatregelen zijn ingevoerd en gehandhaafd, gelet op de exponentiële afname van de wekelijkse aantallen besmettingen en doden na week 14. Al met al lijkt de pandemie in Frankrijk redelijk onder controle, ook al toont het niveau van de aantallen wekelijkse nieuwe besmetting dat er nog grote risico’s voor een nieuwe golf zijn.

Het COVID-19 tableau voor de UK per 24 juli 2020

Het COVID-19 tableau voor de UK per 24 juli

De eerste COVID-19 doden worden in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd in week 10 van de globale uitbraak. In week 14 wijken de waarnemingen voor het eerst zichtbaar af van de verwachting volgens het standaardmodel. Aannemelijk is dat serieuze maatregelen zijn ingevoerd en gehandhaafd, gelet op de exponentiële afname van de wekelijkse aantallen besmettingen en doden na week 15. Al met al lijkt de pandemie in het VK redelijk onder controle, ook al toont het niveau van de aantallen wekelijkse nieuwe besmetting dat er nog grote risico’s voor een nieuwe golf zijn.

Het COVID-19 tableau voor Nederland per 24 juli

Het COVID-19 tableau voor Nederland per 24 juli 2020

De eerste COVID-19 doden worden in het Nederland geregistreerd in week 10 van de globale uitbraak. In week 14 wijken de waarnemingen voor het eerst zichtbaar af van de verwachting volgens het standaardmodel. Aannemelijk is dat serieuze maatregelen zijn ingevoerd en gehandhaafd, gelet op de exponentiële afname van nieuwe besmettingen per week en de lineaire afname van de nieuwe doden per week, beide na week 16. Al met al lijkt de pandemie in Nederland redelijk onder controle met tussen de weken 21 en 24 een nog risicovol niveau van nieuwe besmettingen, dat tot een minimum afneemt in week 27. Daarna begint het aantal nieuwe besmettingen weer langzaam toe te nemen. Toch weer een risico.

Het COVID-19 tableau voor Brazilië per 24 juli 2020

Het COVID-19 tableau voor Brazilië per 24 juli 2020

De eerste COVID-19 doden worden in het Brazilië geregistreerd in week 12 van de globale uitbraak. In week 16 wijken de waarnemingen voor het eerst zichtbaar af van de verwachting volgens het standaardmodel. Die afwijking leidt in het geval van Brazilië niet tot een afname van de wekelijks besmettingsaantallen. Die treden pas in week 27 op. Tegen week 23 treedt een zichtare afname van van het aantal doden per week (onduidelijk is of dit het gevolg is van de wijze waarop Bolsenaro staat tegenover de registratie van COVID-19 registraties). Tegen die tijd kwamen ook de foto’s in omloop van nieuwe massakerkhoven. Intussen steekt Brazilië de USA naar de kroon als jurisdictie waar de wekelijkse aantallen besmettingen en doden nog niet naar een niveau heeft weten te brengen dat uitzicht biedt op controle.


Reacties

Eén reactie op “De wereld en de COVID-19 data per 24 juli 2020”