De COVID-situatie per 20 maart 2021

door

in

Hieronder volgt opnieuw een wereldwijd overzicht van de COVID-situatie zoals ik op dit moment kan maken. Wereldwijd, het gaat uiteindelijk om een pandemie. Ik heb de wereld in 9 stukken gehakt: (1) het Verre Oosten (waar het allemaal begon), (2) Europa, (3) de VS, (4) de Amerikaanse continenten, (5) jurisdicties rond de Middellandse zee, (6) landen rond Rusland, (7) landen rond Saudi Arabie, (8) Afrika en (9) jurisdicties rond India.

Hieronder wijd ik aan elk van deze gebieden (die ik op intuïtie samenstelde) weer een sectie met daarin en tabel met gesorteerde kengetallen (aantallen doden per miljoen inwoners) en in die volgorde gegroepeerde grafiekjes. De grafiekjes zijn klein, ze kunnen in de browser apart worden beken en vergroot. De gegevens dienen als basis voor op waarneming gebaseerde analyses en worden hier niet verder toegelicht. (In de summaries staat D voor het totaal aantal COVID-doden tot aan 25 januari 2021 en DpM voor dat aantal per miljoen inwoners; pop geeft het aantal inwoners waarmee is gerekend)

(1) Het Verre Oosten

Summary for the Far East

(2) Europa

(3) De VS

(4) Amerikaanse continenten

(5) Het zuid-oosten van Middellandse zee

(6) Rond Rusland

(7) Rond Saudi Arabië

(8) Afrika

(9) Rond India