Meteen naar de inhoud

Covid wereldwijd per 6 juni

  • output

De kolom aan de linkerkant is gebaseerd op geregistreerde gegevens (worldometers.info). Het toont vier grafiekjes die de wekelijkse dynamiek van COVID-19-pandemie wereldwijd beschrijven in aantallen dodelijke slachtoffers en infecties. Meneer Sum kijkt naar deze grafieken om de verhalen die ze vertellen te horen. De derde ziet er het eenvoudigst uit. Het toont de aantallen besmettingen per week, cumulatief, en over de hele wereld. Het lijkt in week 10-23 in een rechte lijn te stijgen. De cijfers laten zien dat deze lijn in week 10 in de buurt van 10K moet beginnen en vervolgens tot in week 23 naar 7,8 miljoen stijgt. In dit tempo lijkt de lijn die week 1 en 10 met elkaar verbindt bijna horizontaal. och is in die periode de hele golf geabsorbeerd van toen COVID-19 door China trok . De zeepbel die dit in de statistieken moet hebben veroorzaakt, is beter zichtbaar in de grafiek met nieuwe gevallen. Daarin staan maximale waarden die aanzienlijk lager zijn dan die van cumulatieven.

Dus hun schalen zullen gevoeliger zijn voor het tonen van veranderingen in de dynamiek van COVID-19.

Een ander verhaal dat de tweede grafiek (de grafiek met nieuwe gevallen) vertelt, is dat het aantal nieuwe gevallen min of meer statisch bleef (of varieerde rond iets als een gemiddeld aantal) in week 14-20, terwijl ze van week 10-14 in een nogal exponentieel-achtige manier steeg. In week 20 wordt duidelijk dat het aantal besmette personen per week weer toeneemt. Verhalen die dit kunnen verklaren, gaan over de manieren waarop de pandemie zich over de hele wereld verspreidt en nieuwe gebieden verovert.

Omdat het nieuws over de ontwikkelingen in Brazilië aansluit bij deze trend besloot meneer Sum om de gegevens over Brazilië aan de analyse toe te voegen.

Een grote zorg wordt veroorzaakt door de wereldwijde golf van protesten en demonstraties die is opgeroepen door racistisch politiegedrag (zoals het vermoorden van George Floyd) in de VS.

Ik ben bang (met wat we nu weten over het virus) dat we nieuwe golven van infecties en sterfgevallen moeten verwachten als gevolg van de reeksen massabijeenkomsten die worden gekenmerkt door mensen die schreeuwen (en dus aërosolachtige wolken delen met hun omgeving).