COVID rapportage naar het Witte Huis

door

in

Meneer C.E. Sum loopt wat achter. Hij blijft zich verbazen over wat tegenwoordig allemaal kan. Hoe hele bibliotheken inhoudelijk onder handbereik komen en naar believen kunnen worden bevraagd. Wat hij niet goed aanvoelt is hoe het komt dat juist in de tijd dat dat allemaal mogelijk wordt de jeugd ophoudt met lezen, zozeer zelfs dat de vaardigheid om verhalend proza te begrijpen afneemt.

Zulke gedachten zijn niet opbeurend. Hij heeft bij universiteiten gewerkt, niet alleen omdat hij nieuwsgierig is maar ook omdat kennis maatschappelijk in aanzien stond en invloed had. Maar dat beeld is veranderd.

In het Nederlandse nieuws hoorde hij vandaag op de radio het bericht dat de president van de VS de opdracht heeft gegeven aan instellingen van medische zorg om hun verslagen niet meer naar de daartoe ingerichte instituten te sturen maar direct naar het federale bestuur (onder gezag van het Witte Huis), omdat de instituten er naar het oordeel van de president een potje van maken. C.E. is benieuwd naar wat er nu gaat veranderen en of dat een verbetering gaat inhouden.

Het is van belang om hier te vermelden dat C.E. nog niet in de gelegenheid was om het bericht te checken. Alleen al dat hij het aannemelijk genoeg vindt om erover na te denken is een veeg teken.

C.E. vond link naar een bevestiging in een nieuwsdienst op 13 juli (Nu.nl). Een citaat:

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ziekenhuizen opgedragen voortaan de actuele coronacijfers niet meer door te geven aan het Amerikaanse RIVM, maar aan een centrale database van het Witte Huis.

[…]

In tegenstelling tot de database van het CDC, het Amerikaanse RIVM, is die van het ministerie niet door buitenstaanders in te zien. Dat geldt ook voor onderzoekers, ziekenhuizen en lokale overheden, die de gegevens gebruiken.

Wat dit betekent voor ons lopende COVID project is onduidelijk. Wat wel duidelijk wordt is dat Trump de wereld om zich heen in een greep probeert de krijgen die verwant is aan de manier waarop de communistische partij in de PRC te werk gaat. Trump als een soort éénmans éénpartijstelsel. Hij is er gek genoeg voor. Scary.

Wat natuurlijk een belangrijke vraag blijft is of Trump de bevoegdheid heeft om een dergelijke opdracht uit te vaardigen en te handhaven. Vermoedelijk wel. De noodtoestand zal wel zijn uitgevaardigd. En dan mag ineens veel. En terecht. We zien meerdere noodtoestanden die zich in de VS van 2020 ontwikkelen. Maar in het verschijnsel dat die noodtoestanden in belangrijke mate het werk zijn van wie ze zou moeten indammen is, zo lijkt het, onvoldoende voorzien.