Meteen naar de inhoud

Covid getallen in CN, NL en de US ’20 – 23′

Sinds begin december 2022 berichten de pers over COVID-maatregelen en hun aanhoudende handhavingspraktijken die tot problemen leiden in de VRC. Aangezien we in Nederland COVID en de bijbehorende maatregelen lijken te zijn vergeten, besloot ik een oud programma op te graven en een paar complotten te maken, zoals de WHO nog dagelijks bericht over besmettingen en sterfgevallen. Hier zijn ze voor respectievelijk de VS, Nederland en de VRC (aangezien het .svg-plots zijn, kunnen ze handig worden ingezoomd met uw browser).

Het is interessant. Links hebben de figuren een log10 schaal. Rechts zijn de sterfgevallen simpelweg tellingen per dag en zijn de besmettingen lineair geschaald zodat de maxima van besmettingen en sterfgevallen per dag even hoog zijn.

Het totaal aantal doden per miljoen verschilt sterk: US 3.236, NL 1.338 en CN 21. Ook de cijfermatige tendensen over de eerste drie jaar van de pandemie zijn verschillend. Twee belangrijke gebeurtenissen die min of meer gelijktijdig plaatsvonden rond januari 2022 zijn dat (1) effectieve vaccins beschikbaar kwamen en (2) een nieuwe, zeer besmettelijke mutatie van het virus (o-mikron) opdook. In de VS en Nederland hebben vaccinatieprogramma’s ertoe geleid dat de aantallen rond 22 februari een piek bereikten en in de maanden daarna min of meer stabiliseerden op een laag niveau. CN-nummers laten een ander profiel zien. In februari en maart bereikte de eerste golf een hoogtepunt en de twee jaren die volgden lieten zien dat de aantallen zeer laag en onder controle werden gehouden, veel meer dan in de VS en NL. In maart ’22 trof de o-mikron-variant van het virus echter CN en bleek moeilijker onder controle te krijgen. Hierdoor stabiliseerden de COVID-profielen in de VS en NL richting een laag gemiddeld aantal sterfgevallen (besmettingscijfers bleven zeer hoog, maar het virusprogramma beschermde voldoende en voorkwam een tsunami aan ziekenhuisopnames), terwijl het profiel van CN na maart instabiel werd ’22. De zo succesvolle zero-COVID-aanpak bleek aanvullende vaccinatieprogramma’s te vereisen die moeilijk realiseerbaar bleken in CN, vooral waar de (kwetsbare) ouderen op het platteland moesten worden betrokken.