COVID-19 stand van zaken per 15 augustus 2020

door

in

Gisteren, werkte ik de COVID-19 data bij. Ik geef de overzichtjes weer in een galerie in Fig. 1. Wie een groter formaat wil kan ze in de browser van nabij bekijken. Op de gegeven schaal zijn de elders besproken indicatoren voldoende zichtbaar.

Met China gaat het goed, vanuit de medische risico’s bezien. De PRC heeft COVID-19 onder controle. We weten alleen niet ten koste van wat. Frankrijk leek het virus net als Nederland en in iets mindere mate het VK onder controle te hebben maar het beeld van 15 augustus laat zien dat de besmettingen overal weer exponentieel aan het stijgen zijn. Ik verwacht dat hetzelfde beeld zal gaan optreden voor de sterfgevallen als die inderdaad een maand bij de besmettingen achterlopen.

Voor de VS en Brazilië zij nog vermeld dat de ontwikkelingen in de nieuwe besmettingen en sterfgevallen zich op een zo hoog niveau bevinden dat er van controle geen sprake is. Opmerking verdient dat de regeringsleiders daar geheel anders over denken. Voorts is van belang te vermelden dat mijn voorspelling over de te verwachten ontwikkeling in het aantal COVID-19 doden in de VS niet is uitgekomen. Dat verdient (elders, later) nadere aandacht.

Ik laat nog even, voor de vergelijking, de aantallen sterfgevallen per miljoen bewoners volgen volgen (ook in hun ontwikkeling per week).

De vergelijking per 15 augustus

Sinds 31 juli heeft Brazilië Frankrijk verdrongen van plaats 5.

[De data en de source code zijn hier te vinden.]