COVID-19 prestaties vergelijken

door

in

Het was gisteren, meen ik, dat ik over Trump als onbenul begon, overwoog meneer Sum, en dat ik daarbij waarschuwde voor het gemak waarmee links en rechts coronavirus data worden geïnterpreteerd. Het is niet zo simpel om de voortgang van de pandemie te koppelen aan gedragingen van regiems in jurisdicties. In het interview van Jonathan Swan dat maandagavond werd uitgezonden leek Trump een black-out te krijgen toen Swan hem voorhield dat je om te vergelijken tussen staten en hun regiems in veel gevallen er goed aan doet om de getallen te vertalen naar gelijke aantallen burgers.

Zo zal het gemiddelde inkomen in termen van een gedeelte van het BNP per hoofd van de bevolking Trump bekend voorkomen. Iets soortgelijks kun je doen met een andere waarde: het nationale aantal dodelijke coronavirus-slachtoffers per hoofd van de bevolking. Niet het BNP maar het BND. Dat wordt een heel klein getal. Je kunt het dan ook beter vertalen in het aantal corona-doden per miljoen inwoners. Ik noem dat het BND-getal.

Die getallen zijn overal beschikbaar, maar niet vaak handig naast elkaar, om landen te vergelijken. Ik ben al een tijdje bezig met het voorbereiden van een dergelijke vergelijking (tussen de VRC, de VS, Frankrijk, het VK, NL, Brazilië en de wereld) op basis van hoe individuele burgers zich verkiezen te gedragen en regiems hen verkiezen te sturen, dacht meneer Sum, maar het duurt nog wel even voor ik daar uit ben. Maar een overzicht over wat Trump niet wilde of kon zien kan ik wel geven (Fig. 1).

Fig. 1 Wat Trump niet wilde of kon zien

Als Trump van oordeel blijft dat je een bruto nationaal dodental per miljoen burgers niet kunt gebruiken om te vergelijken ben ik uitgepraat dacht Sum, en als een volk de voorkeur geeft aan een regiem dat door een dergelijk intellect wordt geleid moeten er wel heel belangrijke andere problemen op de agenda staan.

Meneer Sum is een Nederlander die zich tot eind mei zorgen maakte omdat Nederland het tot die tijd in BND-termen slechter deed (een hoger BND-getal had) dan de VS terwijl we allemaal het gevoel hadden dat we bezig waren het beste jongetje van de klas te worden. Het lijkt erop dat we (qua BND-getal) inmiddels op China na die positie ook daadwerkelijk hebben bereikt. (Maar we weten ook dat de aantallen besmettingen in Nederland inmiddels weer twee weken exponentieel aan het stijgen zin, maar dit hier terzijde. We moeten afwachten hoe onze bevolking en ons regiem zich houden zal.)

Qua houding van regiems laat Fig. 1 iets opmerkelijks zien. Waar de ernst van de pandemie wordt gebagatelliseerd blijven de BND-getallen het sterkste stijgen. Het VK heeft gedecideerd de rode lantaarn genomen en is pas gaan reageren na de ziekenhuisopname van zijn minister-president waardoor inmiddels iets van een afvlakkende dynamiek is te bespeuren. De VS en Brazilië zijn laat op stoot gekomen maar zijn hard op weg het VK van de laatste positie te verdrijven.

Wie de effectiviteit van het COVID-19 beleid wil vergelijken binnen dit groepje zes van landen ziet de VS inmiddels acteren als voorlaatste en op weg naar nog grotere achterstand.

PS. In deze weergave lijkt de wereld het heel goed te doen. Dat is niet zo. De wereld loopt qua COVID-19 verspreiding achter wat er in staten gebeurt aan.