motto

Posts met gecursiveerde motto’s (oneliners/frames/heuristieken) geven richting aan het modelleren