Categoriën

door

in

Omdat ik zie aankomen dat bij lezen zich de vraag kan voordoen welke houding de schrijver van een blog heeft aangenomen zijn er zes categoriën.

log: verslagen, verhalen (soms fictie)

opinie: opiniestukken

motto: posts met gecursiveerde motto’s (oneliners/frames/heuristieken) die richting geven aan het modelleren

data: posts die vooral over input en inputgegevens gaan

code: posts die vooral over het ontwerp en de bouw van ict-instrumenten gaan

output: gaan vooral over uitkomsten of resultaten