Categoriën

  • Epi

Omdat ik zie aankomen dat bij lezen zich de vraag kan voordoen welke houding de schrijver van een blog heeft aangenomen zijn er vijf categoriën.

“Anekdote” is voor een verhaal, voor het schetsen van een denkbaar beeld of een denkbare situatie. Het gaat om de verbeelding, niet om de of een waarheid.

“Feit” geeft aan dat de auteur meent dat de blog een weergave is van de werkelijkheid (op een bepaalde plaats, moment).

“Sjabloon” (frame in het Engels) is voor een samenstel van indrukken en ervaringen die een vooronderstelde samenhang van regelmatigheden vertonen. Het is een ander, ouder woord voor wat nu wel een frame (framing?, sjabloondenken?) wordt genoemd.

“Mechanisme” (model in het Engels) is een vertaling van een verzameling sjablonen in een algoritme dat kan worden uitgevoerd door computerprogramma’s en gesimuleerde, deels autonoom beslissende “agents.” Het gaat hier om toepassingen in Netlogo.

“Meta” is voor verhalen die over de inrichting en de bedoelingen van de blog gaan.