Meteen naar de inhoud

Ambities

 • code

August Willemsen noemde in 1987 een bundel van zijn essays De Taal als Bril. Die essays gaan vooral over vertalen en over hoe de taal die je gebruikt richting geeft aan wat je te zien krijgt. Dat betekent keuzen maken en dat gaat niet vanzelf. Eigenlijk is de overgang van fase 1 in fase 2 van een project (ook mijn project) een vorm van vertalen.

Zoals bij zoveel dingen leidt het inzetten van ICT-instrumenten als hulpmiddel tot het inzicht dat het daarbij vooral om netwerken van vertalingen gaan. Het gaat niet om het omzetten van mijn gedachten in een computertaal maar om het faciliteren van processen die met elkaar en met mij en met buitenstaanders kunnen praten en daarbij ook nog eens de bijdrage leveren die van ze wordt verwacht. Om daar chocola van te maken hebben (nadat we databases en het www hebben leren inrichten en gebruiken) gedachten over API‘s en object oriĆ«ntatie (ik laat die termen hier voor wat ze zijn) hun bijdragen geleverd. Als bij Lego, maar dan in een Barbapapa-achtige wereld maken ze de scheiding der machten en de verdeling van arbeid met behoud van identiteit in informatiewerelden mogelijk. (Dit is ook voor mij te moeilijk, maar het is niet anders.)

Wat we inmiddels allemaal herkennen, denk ik, is dat we min of meer zijn overgeleverd aan dienstverleners die we niet meer kunnen missen en die ons tegelijkertijd op heel veel gebieden onze autonomie en onze verantwoordelijkheid af- of overnemen onder het motto van verbeterde dienstverenlening. We weten n og niet goed hoe dat proces in te dammen.

Ik probeer me daartegen te wapenen qua COVID-19 gerelateerde gedragskeuzen met behulp van mijn (dit) project. Een daarbij ben op ik het moment aangekomen dat het afzonderlijk gebruik maken van open databases en open source platforms als NetLogo, WordPress, Python, HTML, PHP, Apache, MariaDB, Bracket en Openoffice niet meer voldoende is. Eigenlijk zou ik alle afzonderlijke taken onderling moeten kunnen laten praten terwijl ze in hun eigen omgeving blijven opereren. Ik probeer een schets te geven van hoe zo’n netwerk er voor mijn project uit zou kunnen zien wanneer ik software los denk van de hardware en de data.

Ik ben de beoogde gebruiker. Wat wil ik? (i) Data over COVID van het internet grazen en (ii) met en (iii) ten behoeve van nadere analyse (iv) samenvatten. De resultaten (v) laten zien en vertalen in (vi) regels en (vii) data die in een (vii) speelgoed wereld (viii) worden gebruikt door de (ix) bewoners en de (x) instituties ervan. En dan weer samenvattingen van die gedragingen (xi) maken en (xii) laten zien. Hoe:

 • i python
 • ii python, netlogo
 • iii python, Bracket
 • iv bracket, OpenOffice
 • v WordPress, PHP, HTML
 • vi bracket, NetLogo
 • vii python, NetLogo
 • viii Netlogo
 • ix Netlogo, HTML, python
 • x Netlogo
 • xi NetLogo, python, PHP, HTML
 • xii WordPress