Algoritme 2 (SIR)

Deze post is in moeilijkheden die gaan worden opgelost. Dat gaat wat tijd kosten. In deze vorm is het wartaal.

Hier is een screen shot van een run met algoritme 2, onze elementaire versie van het SIR model:

Dit model levert op het eerste gezicht geen erg bruikbare aanpak voor wat ik wil zeggen, mijn verhaal raakt met de introductie van deze variant van het SIR model steeds in de knoop. Waarom kan ik laten zien wanneer ik model 1 naast model 2 zet: